Menjadors escolars


El Projecte està dissenyat per a garantir la implementació d’un menjador sostenible, educatiu i alhora divertit pels infants que l’utilitzen. És per a això que es defineix d'acord amb els següents criteris:

  • Adaptat a les necessitats de cada Centre: Es parteix d'una proposta global com a marc de referència que afavoreix homogeneïtzar la atenció als usuaris i les usuàries però, al mateix temps, suficientment flexible per a adaptar-la a la idiosincràsia de cada Centre.
  • Elaboració conjunta: El Projecte s'elabora conjuntament entre l'Equip de treball, l'Equip educatiu decada Centre i l'AMPA, juntament amb la participació dels infants, tenint com a referència els objectius del Projecte Educatiu del Centre i la manera que el Projecte de menjador els pot reforçar i millorar.
  • Adaptat als infants: El Projecte s'adapta a les necessitats de cada infant, tenint en compte la seva etapa evolutiva i els requeriments educatius específics de cada infant.
  • Millora continuada: Per tal de garantir la implementació del Projecte de Menjador i planificar les millores, concreta els Objectius Generals, els Objectius Operatius, els Objectius Específics per a grups d’edat i els Objectius de l'Equip de Treball.


Sistema d'Elaboració

El Projecte Educatiu de Menjador s’ha d’elaborar cada any. Els agents implicats són l’Equip de Treball del Centre, la Coordinació de Centre, la Coordinació General, l’Equip Directiu de Centre, els infants i l’AMPA.

 

Les metodologies que utilitzem per a generar-ho són:

  • Treball col·laboratiu i construcció conjunta: Mitjançant el debat i la formació, s’aprofiten les jornades i reunions amb l’equip per construir un pla compartit i compromès amb la millora dels centres.
  • Escolta activa de tots els membres de la comunitat educativa: Generar mecanismes que permetin l’intercanvi d’informació i el feed-back, per tal de poder adaptar la intervenció a les necessitats concretes.
  • Anàlisi de la realitat i planificació concreta dels àmbits de millora: Mantenir una actitud analítica i crítica per a permetre la millora.

TRUCA'NS I ET FEM UNA PROPOSTA A MIDA

Telèfon: 93 736 47 22