Catàleg d'activitats curriculars


Des de l’Eina hem assumit com a pròpia l’agenda d’Educació 2030 de la UNESCO, com a organisme de les Nacions Unides especialitzat en educació, i apliquem els criteris de qualitat pedagògica així com els objectius de la UNESCO en el disseny de totes les nostres activitats.

Aquest curs, per treballar les competències curriculars, hem dissenyat cinc propostes d’activitats complementàries diferenciades amb formats molt diversos que pretenen adaptar-se a les necessitats i funcionaments de cada centre. Les propostes es poden agrupar per formar un itinerari formatiu i estan dissenyades en mòduls per tal de facilitar la seva execució en funció de la programació, el calendari escolar i les possibilitats de cada centre.

 

 

Jo necessito...

És una activitat curricular complementària per a les matèries d’economia i emprenedoria que alhora serveix per donar contingut a l’acció tutorial i al projecte de convivència del centre.

Durant el taller, una persona experta en economia social i solidària anirà guiant al grup-classe a través d'un joc que simula els diferents tipus de mercat que històricament han estat majoritaris.


Emociona't amb la poesia.

El projecte consisteix en un conjunt de sessions a les classes de llengua i literatura on es realitzarà per part d'un actor/actriu professional diverses lectures dramatitzades de poemes en cada llengua.
Després d'aquestes lectures s'analitzarà cada obra poètica, fent una reflexió personal sobre les emocions i sentiments que s'evoquen i com es gestionen aquestes emocions en el dia a dia dels i les joves.


Plantem-nos.

Aquesta activitat consta de dues opcions diferents que es poden fer de manera independent, tot i que recomanem la realització de les dues ja que són complementàries entre sí.

Visita i descoberta de l'Hort de Torrebonica.

En aquesta opció es farà una visita que durarà tot el dia a l'Hort de Torrebonica realitzant tres tallers diferents: descoberta de l'entorn, plantem hortalisses i herbes remeires.

Agricultura ecològica a l’escola.
En aquesta opció es realitzaran en el mateix dia dos tallers a la pròpia escola:
Taller 1. Fem el planter (1 hora de durada).
Taller 2. Construcció d’un Hotel per insectes (1 hora de durada).


Educació en valors.

És una activitat proposada per conèixer els Drets Humans i en concret quines actuacions es poden fer a la nostra ciutat per tal de defensar-los.
Aquest taller està dissenyat en una única sessió que imparteix directament la Síndica Municipal de Greuges.


Colònies cooperatives

Treballen de manera transversal diferents matèries escolars alhora que permeten potenciar la dimensió personal de l'alumne/a. Les intervencions educatives que es preveuen són: l'entorn i la seva conservació, el món dels éssers vius, els oficis artesans i el món rural.